cs

Přihláška

Členství ve spolku se uzavírá na dobu trvání kalendářního roku.. Zaplacením dalšího členského příspěvku se členství prodlužuje o další kalendářní rok. Členský příspěvek činí Fr. 20.-- za osobu nebo rodinu.