Školné pro rok 2024/2025

Každá lekce školy obsahuje 90 minut prezenční výuky českého jazyka, vedenou českým pedagogem, školeným švýcarskou organizací HSK. V ceně školného jsou započítány všechny učební pomůcky, žáci si nemusí sebou nic nenosit. 

Každá lekce školky trvá 90 minut, vedenou českým pedagogem, školeným švýcarskou organizací HSK. Děti se hravou formou seznamují s českým jazykem.

Sourozenecká cena - v případě, že českou školu navštěvují sourozenci, vztahuje se na ně zvýhodněné školné. 

Školné je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to vždy před začátkem školního roku a pololetí. Zaplacením školného na účet České školy St. Gallen nabývá přihlášení žáka na platnosti. 

Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a prázdnin, ty jsou totožné s volnými dny školy Oberzil-Krontal.