ČESKÁ ŠKOLA ST.GALLEN

Za vznikem ČŠSG stojí iniciativa rodičů, kteří chtějí svým vícejazyčným dětem poskytnout možnost rozvíjet a zdokonalovat znalosti českého jazyka pod vedením profesionálního pedagoga.

V červenci 2022 splnila ČŠSG podmínky pro přijetí do seznamu švýcarských škol HSK.


O BILINGVNÍCH DĚTECH

  • Výchova dětí v dvojjazyčném prostředí přináší mnoho výhod a pozitivních aspektů. Být dvojjazyčný otevírá dveře k novým kulturám a zvyklostem. Děti, které ovládají dva jazyky, mají větší šanci na porozumění a respekt k různorodosti lidí a tradic z celého světa.
  • Dvojjazyčnost také podporuje rozvoj kognitivních schopností dětí. Studie ukazují, že bilingvní jedinci mají lepší schopnost koncentrace, paměti a řešení problémů ve srovnání s jednojazyčnými vrstevníky. Jejich mozky jsou trénovány k rychlému přepínání mezi jazyky a adaptaci na různé komunikační situace, což posiluje jejich kognitivní flexibilitu.
  • Další výhodou je rozšíření osobních a profesních možností. V dnešní globalizované společnosti je znalost více jazyků obrovskou výhodou. Dvojjazyční jedinci mají přístup k širšímu spektru pracovních příležitostí a mohou efektivněji komunikovat s lidmi po celém světě.

Celkově vzato, vychovávat děti dvojjazyčně je skvělým způsobem, jak jim poskytnout výhody a dovednosti potřebné pro úspěch v moderním světě. Posiluje to nejen jejich jazykové dovednosti, ale také jejich kognitivní schopnosti, kulturní povědomí a možnosti v budoucí kariéře.


O ŠKOLE

Snahou naší školy je zprostředkování kvalitní a řízené výuky českého jazyka. Do výuky jsou zapojena témata dějepisná a vlastivědná. Naše děti vyrůstají v bilingvním prostředí a nám se nyní otevírá možnost je ve znalostech mateřského jazyka jednoho nebo obou rodičů podpořit.

Výuka trvá 90 minut a každá jednotlivá lekce má své ústřední téma, které společně s dětmi rozvíjíme.

Žáci na konci roku obdrží písemné hodnocení a potvrzení o docházce do České školy St. Gallen, to je vepsáno na vysvědčení ze švýcarské školy.


ŠKOLKA a ŠKOLA Vždy ve středu 14:30 - 16:00    

0 nás

IVA
PAVLA
JARKA

ČESKÉ ŠKOLY VE ŠVÝCARSKU

PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ